Bylo Vás 5185. Děkujeme!

Dne 11. 4. 2016 se vláda usnesla na neutrálním stanovisku k návrhu zákona o zákazu kožešinových farem. V obecné rovině vláda dokonce vyjádřila souhlas s východisky, z nichž předložený návrh zákona vychází. Přijaté stanovisko vlády tak dává šanci ke schválení návrhu zákona v Parlamentu. K tomuto dílčímu úspěchu přispělo i 5185 Vašich výzev panu ministru Jurečkovi. Děkujeme!

Kampaň pokračuje dále a s Vaší pomocí uděláme vše pro to, aby návrh zákona obstál i v dalších fázích legislativního procesu. Zůstaňte s námi!

OBRAZ - Obránci zvířat, z. s. | E: info@obrancizvirat.cz
M: +420 776 053 932 | B: 2800735530/2010